Now showing items 1-1 of 1

    • Teadustöö eetilised aspektid 

      Järvet, Shvea; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lühikirjeldus: Teadustöö eetiliste aspektide selgitamine, teadustöö eetiliste näidete esitlemine, illustreerimine ja juhiste andmine, kuidas vältida teadustöö kirjutamisel eetiliste nõuete vastu eksimist.