Recent Submissions

 • Erasektori korruptsiooni ennetus 

  Hiio, Aivar; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Lühikirjeldus: Tutvustada erasektori korruptsiooni nähtust ja sellega kaasnevaid riske ning riskide maandamise viise läbi ennetuse.
 • Riskihindamise intervjuu 

  Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Elektrooniline õppematerjal "Riskihindamise intervjuu" on abiks korrektsiooni eriala üliõpilastele erialase vene keele omandamisel. Õppetükk on mõeldud kesktasemel vene keelt kõnelevale õppijale, kes on ...
 • Toidu ja ravimite jagamine vanglas 

  Mäe, Vaiko; Pärt, Krislin (Sisekaitseakadeemia, 2014)
  Lühikirjeldus: Anda vanglaametniku kandidaadile teadmised ravimite ja toidu jagamisest vanglas ning valmistada õpilane ette eelnimetatud tööülesannete täitmiseks.
 • Kaalutlusõigus haldusmenetluses ja määratlemata õigusmõiste sisustamisel 

  Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Käesolev õpiobjekt selgitab, kuidas teostada kaalutlusõigust (sealhulgas, kuidas sisustada määratlemata õigusmõistet läbi kaalumise). Tutvustatakse lühidalt kaalutlusõigust puudutavat teooriat Esitatakse ...
 • Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja teised halduse kandjad 

  Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Käesolev õpiobjekt selgitab halduskorraldusest osa, mis käsitleb haldusekandjate tekkimise aluseid. Tutvustatakse haldusekandjate süsteemi - riiki, kui tuumhaldusekandjat ja teisi haldusekandjaid: kohaliku ...
 • Vanglaametniku kutse-eetika - suhtlemine kolleegiga 

  Voodla, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt on koostatud teemal vanglaametniku kutse-eetika, keskendudes suhtlemisele kolleegiga ning uue töötaja juhendamise põhimõtetele. Õpiobjekt sisaldab kaht filmi teemal, mis puudutab uue vanglaametniku ...
 • Vene-eesti sõnastik vanglateenistujale 

  Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Online sõnastik vanglateenistujale, millele on lisatud rida sõnavara harjutusi

View more