Now showing items 1-7 of 7

  • Uurimise viis sammu 

   Järvet, Shvea (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt uurimise viis sammu on kasutatav Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse õppekava õppeaines Teadustöö metoodika. Õpiobjekti eesmärk on toetada Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse kõikide ...
  • Maksuvõla tasumise ajatamine 

   Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt kirjeldab maksuvõla ajatamise protsessi, ajatamise tingimusi ning mida ajatamine endaga kaasa toob.
  • Kinnisasjade käibemaksuga maksustamine 

   Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti annab ülevaate kinnisasja maksustamisest läbi kinnisasja arendusetappide. Alates ilma detailplaneeringuta maa müügist ja krundile maja ehitamisest kuni valmis majani.
  • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasjade puhul 

   Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti annab ülevaate sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguslikest alustest, tingimustest ja sisendkäibemaksu ümberarvestuse põhimõtetest kinnisasjade puhul. Õpiväljundid: Teab sisendkäibemaksu ...
  • Kliendipõhine avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess 

   Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Avalik-õiguslikud rahalised nõuded on üldistatuna oma sisult sarnased – tasu avalik-õigusliku teenuse, kauba eest või trahv õigusaktides kehtestatud reeglite rikkumise eest. Olenemata nõude sisust ja selle ...
  • Tagastusnõude arestimine 

   Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Kui küsida "keskmiselt" gümnaasiumi lõpetajalt, et mida tema või tema vanemad on saanud riigilt maksude tasumise tulemusena, on vastuseks enamasti, et on saanud tulumaksu riigilt tagasi. Enammakstud tulumaks, ...
  • Tolliprotseduurid 

   Koitla, Helle; Saar, Indrek (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Siinse õpiku peamine eesmärk on kirjeldada ülevaatlikult tolliprotseduure, mis on osa tolliformaalsustest, avades sealhulgas nende protseduuride eesmärke ja omavahelisi seoseid. Samas püüame tolliprotseduuride väljatöötamise ...