Viimati lisatud

 • Border Security and Management 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  This short insight to internal and border security management is guiding the Master level students to the basic components of the European Integrated Border Management. Focus of this material lays on hybrid threats ...
 • Otsingu- ja päästetööd piiriveekogul lennuõnnetuste korral 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2022-11)
  Mõttepaberi eesmärk on anda ülevaade valmisolekust reageerida nii merealadel kui ka piiriveekogul toimunud lennuõnnetusele. Eestis juhib praegu merealal toimunud õnnetuse korral otsingu- ja päästetöid Politsei- ja ...
 • Вы позвонили в Центр тревоги : Учебные материалы по русскому языку для работников Центра тревоги 

  Капура, Елена (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Õppematerjal on loodud tulevastele ja töötavatele päästekorraldajatele erialase vene keele õppimiseks. Õppematerjal keskendub kommunikatiivsele ja leksikaalgrammatilisele oskusele. Materjali eesmärk on arendada vene keele ...
 • Tolliprotseduurid 

  Koitla, Helle; Saar, Indrek (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Siinse õpiku peamine eesmärk on kirjeldada ülevaatlikult tolliprotseduure, mis on osa tolliformaalsustest, avades sealhulgas nende protseduuride eesmärke ja omavahelisi seoseid. Samas püüame tolliprotseduuride väljatöötamise ...
 • Õppuste korraldamine 

  Teder, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Eestis on eri institutsioonid koostanud hulgaliselt õppuste korraldamise juhendeid ja seetõttu võib tunduda, kas on tõesti veel üht vaja. Just niisugusest lähtepunktist algas ka selle juhendi kokkupanek. Esimese etapina ...
 • Hybrid threats and their impact on European security 

  Koort, Erkki, compiler; Lindsaar, Inge, compiler; Mattiisen, Mariita, compiler; Piip, Triin, compiler (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  Educating people, including in the fight against hybrid threats, is the key. Officials and decision-makers, as well as businesses, senior executives and the public who are aware of and understand the threats, are our ...
 • Väärteo kirjelduse koostamine 

  Eljas, Chris; Heinsoo, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Õppevahendi eesmärk on selgitada väärteo kirjelduse olemust ja sisu ning esitada nõuded, millega tuleb väärteo kirjelduse koostamisel arvestada. Selleks on õppevahendis analüüsitud Riigikohtu praktikat ja erialakirjanduses ...
 • Magistritööde retsenseerimine 

  Loik, Ramon; Link, Marek; Uulimaa-Margus, Ulvi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Lühikirjeldus: Tutvustada Sisekaitseakadeemia magistritööde retsensentidele magistritööde väljundipõhise hindamise alusmetoodikaid.
 • Resy-Est andmebaas 

  Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Lühikirjeldus: Andmebaas on tõlgitud eesti keelde Päästeameti tellimusel Twinning projekti raames. Twinning projekt raames jagati parimat kogemust Saksamaaga ja andmebaasi kasutatakse ning uuendatakse Saksamaa partnerite ...
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Keemiapääste haagise varustuse paiknemise tundmaõppimine ja iseseisev kinnistamine.
 • Erasektori korruptsiooni ennetus 

  Hiio, Aivar; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Lühikirjeldus: Tutvustada erasektori korruptsiooni nähtust ja sellega kaasnevaid riske ning riskide maandamise viise läbi ennetuse.
 • Tagastusnõude arestimine 

  Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Kui küsida "keskmiselt" gümnaasiumi lõpetajalt, et mida tema või tema vanemad on saanud riigilt maksude tasumise tulemusena, on vastuseks enamasti, et on saanud tulumaksu riigilt tagasi. Enammakstud tulumaks, ...
 • Kliendipõhine avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess 

  Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Avalik-õiguslikud rahalised nõuded on üldistatuna oma sisult sarnased – tasu avalik-õigusliku teenuse, kauba eest või trahv õigusaktides kehtestatud reeglite rikkumise eest. Olenemata nõude sisust ja selle ...
 • Evakuatsioonistrateegiad 

  Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Käesolevas õpiobjektis on toodud peamised evakuatsioonistrateegiad 15 minutilise videoloenguna, mille kohta on lisatud toetava materjalina tekstifail koos inglise keelsete terminite ning kirjanduse loeteluga. ...
 • Riskihindamise intervjuu 

  Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Elektrooniline õppematerjal "Riskihindamise intervjuu" on abiks korrektsiooni eriala üliõpilastele erialase vene keele omandamisel. Õppetükk on mõeldud kesktasemel vene keelt kõnelevale õppijale, kes on ...
 • Tõendamiseseme asjaolud 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Tõendamisese on kohtumenetluse esemeks oleva nähtuse oluliste asjaolude selline kogum, mis on seadusega määratud ja mis tuleb menetluses kindlaks teha. Menetluses lasub tõendamiskoormis riigil. Kriminaalmenetluse- ...
 • Põlevgaaside ja -tolmude süttimispiirid 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktriivne õppefilm koos audio ja subtiitritega. Põlevgaaside ja tolmude süttimisüpiirid - alumine süttimispiir - plahvataus (süttimine) - ülemine süttimispiir Temperatuuri mõju süttimispiiridele Näidis ...
 • Nööripääste võtted kaldpinnalt 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos subtiitrite ja audiovisuaalsete juhistega.
 • Päästekooli keemiahaagise varustus 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Ülevaadet Päästekooli keemiahaagisest ja haagises olevast varustusest, sisaldades: Struktureeritud tekstiline õppematerjali, illustreerutud fotodega. Interaktiivne skeem Enesekontrolltest ...
 • Piirikontroll võõrkeeles 

  Teppan, Piret; Laanemaa, Elen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Praegu loetav e-õpiobjekt ongi suunatud ametnikele, kes teoastavad isikute esmakontrolli inglise keeles. Õpiobjekt annab ülevaate millised võivad olla erinevate riikide dokumentide nimed nii inglise kui ka ...

Vaata veel