Recent Submissions

 • Magistritööde retsenseerimine 

  Loik, Ramon; Link, Marek; Uulimaa-Margus, Ulvi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Lühikirjeldus: Tutvustada Sisekaitseakadeemia magistritööde retsensentidele magistritööde väljundipõhise hindamise alusmetoodikaid.
 • Resy-Est andmebaas 

  Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Lühikirjeldus: Andmebaas on tõlgitud eesti keelde Päästeameti tellimusel Twinning projekti raames. Twinning projekt raames jagati parimat kogemust Saksamaaga ja andmebaasi kasutatakse ning uuendatakse Saksamaa partnerite ...
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Keemiapääste haagise varustuse paiknemise tundmaõppimine ja iseseisev kinnistamine.
 • Erasektori korruptsiooni ennetus 

  Hiio, Aivar; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Lühikirjeldus: Tutvustada erasektori korruptsiooni nähtust ja sellega kaasnevaid riske ning riskide maandamise viise läbi ennetuse.
 • Tagastusnõude arestimine 

  Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Kui küsida "keskmiselt" gümnaasiumi lõpetajalt, et mida tema või tema vanemad on saanud riigilt maksude tasumise tulemusena, on vastuseks enamasti, et on saanud tulumaksu riigilt tagasi. Enammakstud tulumaks, ...
 • Kliendipõhine avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess 

  Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Avalik-õiguslikud rahalised nõuded on üldistatuna oma sisult sarnased – tasu avalik-õigusliku teenuse, kauba eest või trahv õigusaktides kehtestatud reeglite rikkumise eest. Olenemata nõude sisust ja selle ...
 • Evakuatsioonistrateegiad 

  Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Käesolevas õpiobjektis on toodud peamised evakuatsioonistrateegiad 15 minutilise videoloenguna, mille kohta on lisatud toetava materjalina tekstifail koos inglise keelsete terminite ning kirjanduse loeteluga. ...
 • Riskihindamise intervjuu 

  Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Elektrooniline õppematerjal "Riskihindamise intervjuu" on abiks korrektsiooni eriala üliõpilastele erialase vene keele omandamisel. Õppetükk on mõeldud kesktasemel vene keelt kõnelevale õppijale, kes on ...
 • Tõendamiseseme asjaolud 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Tõendamisese on kohtumenetluse esemeks oleva nähtuse oluliste asjaolude selline kogum, mis on seadusega määratud ja mis tuleb menetluses kindlaks teha. Menetluses lasub tõendamiskoormis riigil. Kriminaalmenetluse- ...
 • Põlevgaaside ja -tolmude süttimispiirid 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktriivne õppefilm koos audio ja subtiitritega. Põlevgaaside ja tolmude süttimisüpiirid - alumine süttimispiir - plahvataus (süttimine) - ülemine süttimispiir Temperatuuri mõju süttimispiiridele Näidis ...
 • Nööripääste võtted kaldpinnalt 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos subtiitrite ja audiovisuaalsete juhistega.
 • Päästekooli keemiahaagise varustus 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Ülevaadet Päästekooli keemiahaagisest ja haagises olevast varustusest, sisaldades: Struktureeritud tekstiline õppematerjali, illustreerutud fotodega. Interaktiivne skeem Enesekontrolltest ...
 • Piirikontroll võõrkeeles 

  Teppan, Piret; Laanemaa, Elen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Praegu loetav e-õpiobjekt ongi suunatud ametnikele, kes teoastavad isikute esmakontrolli inglise keeles. Õpiobjekt annab ülevaate millised võivad olla erinevate riikide dokumentide nimed nii inglise kui ka ...
 • Virtuaalkeskkonnas loodud tulekahjusündmuse vaatlus ja vaatluse kirjeldus 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk: Õpetada üliõpilasi vaatlema sündmuskohta, sh leidma ja fikseerima asitõenduslikku tähendust omavaid objekte ja jälgi ning neid kaasa võtma ning kõike korrektselt sündmuskoha vaatluse ...
 • Suitsueemaldus 

  Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate suitsueemldussüsteemidest, sh. suitsuluukidest, nende avamismehhanismidest ja tootmisprotsessist.
 • Haldusorganid, koostöö ja järelevalve 

  Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärgiks on selgitada peamiselt riigi ja KOV üksuste, aga ka teiste juriidilistest isikutest haldusekandjate tegevust läbi nende organite ning organite tegevust läbi nendega seotud inimeste ...
 • Operatiivraadioside käsi- ja autoterminali kasutusjuhend 

  Jõessaar, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2014)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti annab ülevaate pääste operatiivraadiosides kasutavate käsi- ja autoterminalide käsitlemisest (klahvide, nuppude funktsioonid, menüüdes liikumine, kõnerühmade kasutamine jne), operatiivinformatsiooni ...
 • Kinnisasjade käibemaksuga maksustamine 

  Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti annab ülevaate kinnisasja maksustamisest läbi kinnisasja arendusetappide. Alates ilma detailplaneeringuta maa müügist ja krundile maja ehitamisest kuni valmis majani.
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Struktureerutud tekstiline materjali illustreeruitud fotodega. Õppevideo (20 minutit) Interaktiivne, illustreeritud enesekontrolltest (30 küsimust)
 • Dokumendi vormindamine tarkvaras Microsoft Word 2010 

  Pajunurm, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk: Kujundada üliõpilasel teadmised õpilastööde koostamise ja vormistamise nõuetest ning toetada tööde vormistamisel Microsoft Word (2010) tarkvara kasutamisel. Õpiväljundid: Oskab ...

View more