Now showing items 1-1 of 1

    • Vanglate ajaloo ja arhitektuuri kujunemisest 

      Uulimaa-Margus, Ulvi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Hästi kavandatud vanglaarhitektuur vaid toetab neid, kes seal töötavad, kuid meeles tuleb pidada, et vanglas võib ikka tekkida tõsiseid olukordi ning kõrgeim prioriteet peab olema nii kinnipeetavate kui personali turvalisus.