Now showing items 1-1 of 1

    • Kinnipidamisasutuste struktuur 

      Kilk, Karla (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Lühikirjeldus: Põhigruppidena nelja tüüpi spetsialiseeritud kinnipidamisasutuste tegevusalused politsei teostatavaks haldus- või süüteomenetluseks või karistuste täideviimiseks. Politsei ja Piirivalveameti lühiajaliste ...