Now showing items 349-368 of 383

  • Valik korrakaitselisi kaasuseid ja ülesandeid 

   Nigul, Annika, kaasautor; Härson, Tuuli, kaasautor; Vennikas, Pille, kaasautor; Pars, Siiri, kaasautor; Kilk, Karla, kaasautor; Klein, Merli, kaasautor; Purik, Oliver, kaasautor; Tänak, Riho, kaasautor; Roossaar, Tarmo, kaasautor; Kalev, Ants, kaasautor; Lall, Annika, kaasautor; Randlaine, Veiko, kaasautor; Vanaisak, Ülle, kaasautor; Moora, Peeter, kaasautor; Ild, Marko, kaasautor; Kutser, Andres, kaasautor; Maripuu, Tiina, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Kaasustes toodud struktuuriüksuste nimetused jms on kooskõlas 01.01.2010.a jõustuva politsei- ja piirivalve seadusega. Kogus kirjeldatud näidislahendustest võib malli võtta, kuid neid ei saa n-ö automaatselt üle kanda ...
  • Vanglaametniku kutse-eetika - suhtlemine kolleegiga 

   Voodla, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt on koostatud teemal vanglaametniku kutse-eetika, keskendudes suhtlemisele kolleegiga ning uue töötaja juhendamise põhimõtetele. Õpiobjekt sisaldab kaht filmi teemal, mis puudutab uue vanglaametniku ...
  • Vanglate ajaloo ja arhitektuuri kujunemisest 

   Uulimaa-Margus, Ulvi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Hästi kavandatud vanglaarhitektuur vaid toetab neid, kes seal töötavad, kuid meeles tuleb pidada, et vanglas võib ikka tekkida tõsiseid olukordi ning kõrgeim prioriteet peab olema nii kinnipeetavate kui personali turvalisus.
  • Vanglateenistus : Teine, muudetud trükk 

   Lang, Kaire (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Vanglateenistus moodustab avaliku teenistuse eriliigi. Vanglateenistust reguleerib VS. Samas tuleb vanglateenistuse osas vaadata ka üldise avaliku teenistuse kohta käivaid sätteid ATS-st. Ka vanglateenistuse puhul tuleb ...
  • Vanglatöö eetikast 

   Uulimaa-Margus, Ulvi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev õppevahend on sissejuhatav õppematerjal korrektsiooni eriala kutse-eetika kursusele. Kursus peaks vanglaametnikele pakkuma mõtteainet hea ja halva aga ka selle kohta kuidas erinevatel positsioonidel inimesed neid ...
  • Vanglatöö taktika : teenistus tugevdatud järelevalve tingimustes 

   Põdra, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva õppematerjali autori arvates ei olegi niivõrd tähtis eelkirjeldatud mõiste sõnaline definitsioon. Tähtis on teadvustada arusaama, et vanglatöös esineb olukordi, mil mingiks ajaliseks perioodiks või konkreetse ...
  • Väärteo kirjelduse koostamine 

   Eljas, Chris; Heinsoo, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Õppevahendi eesmärk on selgitada väärteo kirjelduse olemust ja sisu ning esitada nõuded, millega tuleb väärteo kirjelduse koostamisel arvestada. Selleks on õppevahendis analüüsitud Riigikohtu praktikat ja erialakirjanduses ...
  • Väärteo kirjelduse koostamine 

   Eljas, Chris; Heinsoo, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Õppevahendi eesmärk on selgitada väärteo kirjelduse olemust ja sisu ning esitada nõuded, millega tuleb väärteo kirjelduse koostamisel arvestada. Selleks on õppevahendis analüüsitud Riigikohtu praktikat ja erialakirjanduses ...
  • Väärteomenetlus : Kaasused 

   Pajula, Evelin (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Kaasused puudutavad põhiliselt menetlusõiguse probleeme. Kaasuste koostamisel on kasutatud kohtuvälise menetluse ja kohtute praktikat.
  • Väärteomenetlus II : Teine trükk 

   Pajula, Evelin; Ploom, Tristan (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Õppevahend on järg 2002. a oktoobris avaldatud õppematerjalile Väärteomenetlus. Rõhuasetus on kohtuvälise menetluse kajastamisel. Õppematerjalis käsitletakse kohtu- ja kohtuvälise menetluse praktikas esilekerkinud probleeme ...
  • Vägivaldne korteri tulekahju 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kortermajas on tekkinud kahe pere vahel tüli, mis muutub lõpuks vägivaldseks. Üks tüli osapooltest ründab teise osapoolt ja tema peret. Tekitades neile nii peksmise kui ka noaga kehavigastusi. Vigastatud pere põgeneb oma ...
  • Välistudengite ränne – Eesti aruanne = Immigration of International Students – Estonian National Report 

   Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Käesoleva uuringu eesmärk on vaadelda, milline on Eesti migratsioonipoliitika haridusrände suunal, sealhulgas uurida, kas rändepoliitika toetab välistudengite õppimaasumist siinsetesse kõrgkoolidesse või mitte. Uuringusse ...
  • Vene keele õpik vanglateenistujale 

   Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Õpiku eesmärk on aidata õppijal omandada erialast terminoloogiat ja täiendada tööalases suhtlemises vajalikku kõnelemisoskust. Seepärast on pearõhk asetatud kõige sagedamini esinevate ametiülesannete ja töösituatsioonide ...
  • Vene-eesti sõnastik vanglateenistujale 

   Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Online sõnastik vanglateenistujale, millele on lisatud rida sõnavara harjutusi
  • Ventilatsiooni alused 

   Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Tuletõrje- ja päästeinsener peab tundma nii kaasaegsete kui ka vanemate hoonete ventilatsioonisüsteeme, sest tuleõnnetusi juhtub mõlemates, teadma normatiivdokumentidega kehtestatuid nõudeid ventilatsioonisüsteemidele ja ...
  • Verbis Aut Re 1/2017 (1) 

   Sisekaitseakadeemia
  • Verbis Aut Re 1/2018 (3) 

   Sisekaitseakadeemia (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  • Verbis Aut Re 1/2019 (6) 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  • Verbis Aut Re 1/2020 (9) 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  • Verbis Aut Re 1/2021 (12) 

   Unknown author (Sisekaitseakadeemia, 2021)