Now showing items 279-298 of 383

  • Security policy 2010 : report on the implementation of the "Main guidelines of Estonia´s security policy until 2015" 

   Tabur, Lauri, toimetaja; Koort, Erkki, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   The Riigikogu (the Estonian Parliament) approved the guidelines on 10 June 2008. The Minister of the Interior has the responsibility of submitting an overview of the implementation of the main guidelines of Estonia’s ...
  • Security policy 2011 : report on the implementation of the "Main guidelines of Estonia´s security policy until 2015" 

   Koort, Erkki, toimetaja; Pardla, Maila, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Security is one of the main benefits provided to members of the society and everyone has an irrefutable right to it. Security has to be ensured in the entire territory of the country and that can be efficiently achieved ...
  • Sekkumisõigus 1-3 : Välismaalased 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   3 kaasust: beebi elu päästmine, alaealised kaklejad avalikus kohas, tööloata välismaalased
  • Sekkumisõigus 4-6: Avalik kord ja vastutav isik 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Politseijaoskonnas olev patrulltoimkond, mis koosneb kahest politseiametnikust, saab lahendada kolm erinevat väljakutset. 1. Koolimaja territooriumil on karu. Inimesed on metslooma häiritud – ei julgeta koolimajast väljuda, ...
  • Seminariülesanded karistusõigusest 

   Ploom, Tristan (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   2002. aasta 1. septembril jõustus karistusseadustik, mis märgib Eesti karistusõiguse reformi lõppu ja Eesti ühinemist lääne-euroopalike karistusõiguslike põhimõtetega. Lisaks teistele muudatustele tuleb eriti rõhutada ...
  • Sisekaitseakadeemia 20 aastat parimate nimel = Estonian Academy of Security Sciences : 20 years for excellence 

   Angelstok, Feliks, koostaja; Tabur, Lauri, koostaja ja eessõna autor; Järvelaid, Peeter, koostaja; Reigo, Raile, toimetaja; Puhm, Ene, toimetaja; Loik, Ramon, toimetaja; Vaher, Rein, toimetaja (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Akadeemia kasvandike jaoks pole olnud vahet, kas neid on vannutatud teenistusse kaitseväe või politsei- ja piirivalveametnikele omase deviisi „teenin Eesti Vabariiki” või siis näiteks Eesti tuletõrje- ja päästetöötajatele ...
  • Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasjade puhul 

   Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti annab ülevaate sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguslikest alustest, tingimustest ja sisendkäibemaksu ümberarvestuse põhimõtetest kinnisasjade puhul. Õpiväljundid: Teab sisendkäibemaksu ...
  • Sissejuhatus avalikku haldusesse 

   Oppi, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Mõiste haldus on laiemas tähenduses iga korraldav, eesmärgistatud tegevus. Selle kandjaks võib olla indiviid, kes haldab oma asju, vara jne, või ka ettevõte, ühing, riik jms. Seetõttu võib haldust defineerida füüsilise või ...
  • Sissejuhatus loogikasse 

   Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Hoiatuseks olgu öeldud, et käesolev raamat lähtub nn kaasaegsest ehk matemaatilisest loogikast, mis rajati üle saja aasta tagasi. Nn traditsioonilist loogikat siiski põgusalt tutvustatakse. Lisaks sellele esinevad mitmed ...
  • Sissejuhatus õigusesse 

   Mikiver, Monika; Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Need põhiteadmised annavad eeldused selleks, et Te omandaksite oskuse õiguslikke juhtumeid iseseisvalt lahendada. Õiguse rakendamise oskus paneb üliõpilase olukorda, milles ta oskab hiljem seni võõrastes õiguse valdkondades ...
  • Sissejuhatus õigusesse : kaasused 

   Käbi, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   See õppeaine annab arusaama õiguse põhimõistetest ja tutvustab õiguse süsteemi, avades eri õigusvaldkondade põhiolemuse valdkonna põhimõistete kaudu. Lisaks saad ettekujutuse õigusliku mõtlemise põhiolemusest: kuidas leida ...
  • Sissejuhatus õigusesse : näiteid ja harjutusi õppeaine "Sissejuhatus õigusesse" HLSC5001 loengukursuse juurde 

   Põllumäe, Sander (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Konspekti eesmärk on anda kokkuvõtlik ja ametniku praktika vajadustest lähtuv ülevaade õigusest ja selle rakendamisest üksikjuhtumi lahendamisel. Konspektis võetakse lühendatult ja lihtsustatult kokku muudes õppematerjalides ...
  • Soojusfüüsika : Ülesannete kogu 

   Talvari, Andres; Randoja, Peeter (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Ülesannete lahendamiseks vajalikud valemid saab ka akadeemias välja antud A. Talvari õppevahendist „Soojusfüüsika alused”. Selles ülesannete kogus on iga peatüki alguses toodud näidisülesannete lahendused.
  • Sõiduki kasutamine relvastatud ründe korral 

   Kutser, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
  • Sööbiva ja oksüdeeriva aine leke keldris 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Õnnetus juhtus Kendra keemilise puhastuse varustamisel kemikaalidega kortermaja maa-aluses garaažis. Avarii põhjustas sõiduauto 343THP, tagurdades sisse liikuvale järelhaagisega sõidukile 443WXL. Järelhaagisel olid kemikaalid. ...
  • Sporditraumade ennetamine 

   Mõnnakmäe, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Selgitada liigutustegevusega kaasnevaid ohtusid ning neid ennetavat käitumist. Tutvustada traumade puhul vajalikku teipimist ja võtteid kiiremaks taastumiseks hüppeliigese näitel.
  • Staatika : Juhend ülesannete lahendamiseks 

   Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Teoreetilise mehaanika kursuse osa „Staatika” on väga oluline järgnevate inseneriainete nagu „Tugevusõpetus” ja „Ehituskonstruktsioonid” mõistmiseks. Tähtsal kohal on praktiliste ülesannete lahendamise oskus, mille ...
  • Statistika : Kolmas trükk 

   Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2000)
   Kvalifitseeritud spetsialist peab valdama statistika ja tõenäosusteooria põhimõisteid ning analüüsimeetodeid ja oskama neid vabalt ning loominguliselt kasutada. Senitehtu adekvaatseks hindamiseks ja perspektiivsete töösuundade ...
  • Strateegilise kauba ekspordikontroll 

   Pärnsalu, Tuuli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Käesolev käsiraamat on esimene eesti keeles ilmuv trükiteos strateegilise kauba ekspordikontrollist. Raamat on mõeldud kõigile, kel huvi või vajadust seda valdkonda tundma õppida. Eelkõige on raamat ette nähtud õppematerjaliks ...
  • Suhtlemispsühholoogia : Kolmas trükk 

   Nurmoja, Merl (Sisekaitseakadeemia, 2002)
   Suhtlemispsühholoogia ei ole otseselt teadus, vaid üks rakenduspsühholoogia valdkondi. Tegu on kõigile arusaadavate teemadega, kuna see on üsna populaarne valdkond.