Show simple item record

dc.contributor.authorPukk, Käthlin
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.contributor.otherUibokand, Evelin, juhendaja
dc.contributor.otherPruul, Kairi, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2019-05-31T10:44:00Z
dc.date.available2019-05-31T10:44:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2226
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Kriisi- ja riskikommunikatsiooni teoreetilised lähtekohad ; 1.1. Riskikommunikatsiooni roll elanikkonna teadlikkuse tõstmisel ; 1.2. Kriisikommunikatsiooni roll hädaolukorra lahendamises ; 1.2.1. Kriis ja kriisikommunikatsioon ; 1.2.2. Kriisikommunikatsiooni roll hädaolukorra lahendamises ; 1.3. Meedia mõju inimese käitumisele ; 1.4. Elanike teabevajadus hädaolukorra korral ; 2. Elanikkonna vastuvõtlikkus kriisikommunikatsiooni sõnumitele ; 2.1. Metoodika ja valim ; 2.2. Tulemuste esitlemine ; 2.2.1. Küsitluse tulemused ; 2.2.2. Ekspertintervjuude tulemused ; 2.3. Järeldused, analüüs ja ettepanekud ; Kokkuvõte
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on selgitada välja elanikkonna vastuvõtlikkus tormist tulenevale kriisikommunikatsioonile ja selle mõjutamise võimalused. Magistritöö on empiiriline uuring, mille uurimisstrateegiaks on fenomenograafiline uurimisstrateegia. Magistritöö uurimisülesanneteks on analüüsida kriisireguleerimise ja kriisikommunikatsiooni käsitlevaid õigusakte, juhendmaterjale ja teadusallikaid, selgitada välja, milline on elanikkonna riskitaju ja valmisolek kriisikommunikatsiooni käitumisjuhistele vastavalt käituda, analüüsida ja võrrelda kriisikommunikatsiooni ekspertidega läbiviidud intervjuu tulemusi elanikkonna seas läbiviidud küsitlusega ning teha teoreetilise osa ja empiirilise uuringu põhjal parendusettepanekud.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkommunikatsioonet_EE
dc.subjectkriisikommunikatsioonet_EE
dc.subjectkriisireguleerimineet_EE
dc.titleElanikkonna vastuvõtlikkus kriisikommunikatsiooni sõnumitele tormi näitelet_EE
dc.title.alternativePopulation susceptibility to crisis communication messages in example of stormet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record