Show simple item record

dc.contributor.authorKaljuvee, Hannes
dc.date.accessioned2019-02-28T11:48:30Z
dc.date.available2019-02-28T11:48:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2203
dc.descriptionJUURDEPÄÄS PIIRATUD: SISEKAITSEAKADEEMIA. ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS KUNI 31.03.2021. ALUS: AVALIKU TEABE SEADUS § 35, LG 1 P 19et_EE
dc.descriptionAUTOR EI SOOVI, ET TÖÖ OLEKS KÄTTESAADAV E-KESKKONNAS.
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Sõjaväevastuluure funktsionaalsus ; 1.1.Vastuluure kontseptuaalne raamistik ; 1.2.vastuluure ülesanded ; 1.3.Sõjaväevastuluure käsitlus ; 1.4.Sõjaväevastuluure areng ja korraldus Eestis ; 2.Sõjaväevastuluure arendamise võimalused Eestis ; 2.1.Metoodika ja valim ; 2.2.Sõjaväevastuluure korralduse funktsionaalanalüüs ; 2.3.Uurimistulemused ja analüüs ; 2.3.1.Balti riikide ja Põhjamaade praktikad ; 2.3.2.Intervjuud Eesti ekspertidega ; 2.4.Ettepanekud sõjaväevastuluure korralduse täiendamiseks ; Kokkuvõte
dc.description.abstractDIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.et_EE
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks on tuvastada Eesti sõjaväevastuluure võimelüngad ja nende ületamise võimalused NATO liikmesriikide võrdluses ning teha ettepanekud sõjaväevastuluure funktsioonipõhise korraldamise täiustamiseks Eestis. Uurimisstrateegiana on tegemist kvalitatiivse ja rakendust loova uurimusega, andmekogumismeetodina kasutati nii võrdlevat analüüsi kui poolstruktueeritud intervjuusid valdkonna ekspertidega. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi sõjaväevastuluure funktsioonide korraldamise analüüs, mille tulemusena koostati Eesti näitel seda visualiseeriv võrdlustabel. Empiirilise uuringu käigus viidi läbi 11 ekspertintervjuud, mille analüüs tehti kvalitatiivse andmeanalüüsi käigus ning programmi Nvivo11 kaasabil. Uuringu valim moodustati eesmärgistatud valimi meetodil.
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectsisejulgeoleket_EE
dc.subjectjulgeoleket_EE
dc.subjectriiklik julgeoleket_EE
dc.subjectsõjanduset_EE
dc.subjectriigikaitseet_EE
dc.subjectkaitsevägiet_EE
dc.subjectluureet_EE
dc.subjectvastuluureet_EE
dc.subjectsõjaline luureet_EE
dc.titleSõjaväevastuluure funktsioonipõhine korraldamineet_EE
dc.title.alternativeThe Functionality-Based Organization of the Military Counter-Intelligenceet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record