• Verbis Aut Re 1/2019 (6) 

   Неизвестный автор (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  • Verbis Aut Re 2/2019 (7) 

   Неизвестный автор (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lisalugemist: ÜLEVAADE TEADUSKRAADIDE JA -KUTSETE SÜSTEEMIST ENNE JA NÜÜD, Valdur Talts
  • Verbis Aut Re 3/2019 (8) 

   Неизвестный автор (Sisekaitseakadeemia, 2019)