Siia lisatakse Sisekaitseakadeemia õppejõudude poolt XVR tarkvaraga loodud õpistsenaariumid.
Iga õpistsenaariumi juures on kirjeldav kasutajaskript ning XVR fail, mille avamiseks on vaja spetsiaalset tarkvara.

Collections

Recent Submissions

  • Reostumise kutsed päästekorraldajatele 

    Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2018)
    Tegemist on ühte virtuaal keskkonda loodud mitme visuaalse pildi ja looga. Helistaja roll on tinglikult Rapla linnas liikudes määratleda, mis on juhtunud ning vajadus helistada Häirekeskusesse. Ta liigub mööda Tallinna mnt ...