Recent Submissions

 • Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia 

  Unknown author (Frontex, 2019)
  Euroopa Liidu (edaspidi „EL“) tugevdamine ning tema väärtuste toetamine ja ülemaailmne edendamine sõltub muu hulgas Euroopa kodanikele ohutuse ja turvalisuse usaldusväärsest tagamisest. Hoolimata ülemaailmsest olukorrast, ...
 • Järelevalve- ja süüteomenetluse piiritlemine 

  Eljas, Chris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  Õppevahend käsitleb riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse piiritlemisproblemaatika teoreetilisi lähtekohti ning esitab näidiskaasused koos analüüsiga. Järelevalve- ja süüteomenetluste piiritlemisproblemaatikat ...
 • Politsei käsiraamat 

  Koostaja Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
 • Karistusõiguse üldosa kutseõppele 

  Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2018)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
 • Massihävitusrelvad ja nende kasutamine tänapäeval 

  Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Kuigi tuumaterrorism näib reaalse ohuna, on fakt see, et selleks, et selline rünnak õnnestuks, tuleb ületada tohutuid tehnoloogilisi barjääre. Alati on võimalik terroristide tuumarünnaku ähvardus; selle toimumise tõenäosus on ...
 • Korrakaitseseadus : kommenteeritud väljaanne 

  Laaring, Mait; Pars, Siiri; Kranich, Helen; Nuka, Ele; Kiviste, Jaak; Mikiver, Monika; Roosve, Triin; Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
 • Sõiduki kasutamine relvastatud ründe korral 

  Kutser, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE.
 • На страже закона и порядка : Учебные материалы по русскому языку для служащих полиции = Vene keele õppematerjal politseitöötajatele 

  Капура, Елена; Хачатурян, Аида (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Õppekomplekt (õpik ja audiofailid) politseitöötajatele on mõeldud korrakaitse- ja kriminaalpolitsei erialase vene keele oskuse arendamiseks. Õppematerjal koosneb teemaplokkidest, mille keskmes on erialased dialoogid. ...
 • Karistusõigus : eriosa 

  Aas, Krista; Aas, Norman; Hirvoja, Martin; Siitam, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Käesolev karistusõiguse eriosa käsitlev õppevahend on koostatud Prokuratuuri ja Sisekaitseakadeemia koostöös ja on mõeldud eelõkige abimaterjaliks karistusseadustiku edukaks rakendamiseks vajaliku uurijate koolituse ...
 • Karistusõigus : üldosa 

  Aas, Norman; Feldmanis, Laura; Hirvoja, Martin; Jaggo, Olavi; Lembit, Aivar (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Õppevahend on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina Sisekaitseakadeemia karistusõiguse täiendõppe kursustel. Sisaldab kordamisküsimusi ja harjutuskaasuseid iseseisvaks lahendamiseks.
 • Politseieetika kaasused : töövihik 

  Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Kaasuste kogumikku ajendas mind kirjutama vajadus mitmekesistada kutse-eetika loenguid eluliste näidetega ning soov pakkuda tööd alustavale ametnikule mõtlemisainet ja eetiliste põhimõtete proovile panemise võimalusi. ...
 • Karistusõigus : Ülesanded ja kaasused 

  Pulk, Jan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Õppematerjali keskne eesmärk on õpetada õppureid ennekõike süüteokoosseisu tekste oskuslikult lugema ja lahti mõtestama, seejärel aga erinevate elujuhtumite kontekstis isikute käitumist õigesti kvalifitseerima (subsumeerima). ...
 • Karistusõiguse üldosa kutseõppele. I osa : Karistusõiguse õppimisest, karistusõiguse olemus ja olulisemad põhimõtted 

  Krüger, Urmas (Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2016)
  See õpik on abiks kõigile kutseõppe õppuritele, kes peavad oma tulevases ametis, tulevaste tööülesannete täitmiseks inimeste õiguspärase ning õiglase kohtlemise saavutamiseks endale selgeks tegema karistusõiguse üldpõhimõtted ...
 • Valik korrakaitselisi kaasuseid ja ülesandeid 

  Nigul, Annika, kaasautor; Härson, Tuuli, kaasautor; Vennikas, Pille, kaasautor; Pars, Siiri, kaasautor; Kilk, Karla, kaasautor; Klein, Merli, kaasautor; Purik, Oliver, kaasautor; Tänak, Riho, kaasautor; Roossaar, Tarmo, kaasautor; Kalev, Ants, kaasautor; Lall, Annika, kaasautor; Randlaine, Veiko, kaasautor; Vanaisak, Ülle, kaasautor; Moora, Peeter, kaasautor; Ild, Marko, kaasautor; Kutser, Andres, kaasautor; Maripuu, Tiina, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Kaasustes toodud struktuuriüksuste nimetused jms on kooskõlas 01.01.2010.a jõustuva politsei- ja piirivalve seadusega. Kogus kirjeldatud näidislahendustest võib malli võtta, kuid neid ei saa n-ö automaatselt üle kanda ...
 • Kõnekeelest ametikeeleni 

  Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Eesti keel on kõigi riigiametnike töökeel. Mida korrektsemalt me kõneleme ja kirjutame, seda selgemalt, arusaadavamalt ja ühemõttelisemalt me oma tööd teeme. Kirjakeel on riigiametniku avalikkusega suhtlemise vahend ning ...
 • Kriminalistikaline taktika ja tehnoloogia I 

  Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Käesolev õppevahend käsitleb kriminalistikalise taktika üldise iseloomuga (üldosa) küsimusi millel baseerub eriliigiliste uurimistoimingute taktika. Õppevahend on abivahendiks menetlustaktika ja muude uurimistoimingute ...
 • Kriminaalmenetluse kaasused 

  Kesklaas, Heli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Käesolev kaasustekogu on koostatud Politseikoolis konstaabliõpet saavatele kadettidele, aitamaks neil õppeülesande “Kuriteoteate lahendamine” läbimisel paremini omandada kriminaalmenetluslikke teadmisi ning arendamaks neis ...
 • Kogukonnakeskne politseitöö : Ülevaade teooriast ja praktikast : Õpik 

  Kaasik, Joosep (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Õpiku eesmärk on aidata asjahuvilistel - nii politseinikel kui ka koostööpartneritel - saada informatsiooni uuenenud politseitöö põhimõtetest (kogukonnakeskne politseitöö, probleemile suunatud politseitöö) Euroopas ja mujal ...
 • Kriminaalmenetlus : Tõendamine kohtueelses menetluses : Üldkäsitlus 

  Krüger, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Oma põhiolemuselt kujutab õppevahend eeluurimise ABC-d – kõrvuti tõendamise õigusliku poolega leiavad õppevahendis käsitlemist ka tõendamise üldtaktikaline ja -metoodiline pool. Õppevahendis kajastatav on taotluslikult ...
 • Eesti Piirivalvest 1918-1940 

  Võime, Lembit (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Käesolev õppevahend võimaldab anda vaid mõningase ülevaate Eesti piirivalve kujunemise ja arengu kohta, jättes käsitlemata terve rea riigiõiguslikke ja -poliitilisi aspekte: riigiterritooriumi määratlemine, riigi ...

View more