Now showing items 1-16 of 16

  • Eraõigus : Ülevaatekursus : Teine trükk 

   Sein, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2004)
   Era- ja avaliku õiguse norme ei saa täielikult eristada, vaid nad on üksteisega mitmeti seotud. Näiteks sisaldavad tööõigus ja konkurentsiõigus kõrvuti nii era- kui ka avalikõiguslikke norme.
  • Euroopa Liidu rahandus 

   Silberg, Uno (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Üksikisik mis tahes Euroopa Liiduga liitunud riigis ei ole enam ammu pelgalt oma riigi kodanik, vaid ka Euroopa Liidu kodanik. Ainuüksi sellel põhjusel on väga oluline, et Euroopa Liidu kodanikud oleksid kursis nii liidu ...
  • Filosoofia põhiküsimusi 

   Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2005)
   Filosoofiat saab õpetada kahte moodi: probleemide kaupa - nagu matemaatikat, vaid vilksamisi viidates ajaloolistele tegelastele; või siis ajaloolise järgnevusena. Esimesel juhul ei saa õppija ülevaadet mõttekultuuri ...
  • Käibemaks : abiks tudengile ja töötavale praktikule 

   Elling, Tõnis (KMS OÜ, 2014)
   JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE. </br></br> Käibemaks, mida kogutakse Eestis ja kõikides teistes EL-i liikmesriikides, on olemuselt tarbimise ja kulutuste maks. See tähendab, et selle maksu ...
  • Käibemaks I 

   Ulmre, Ain; Laube, Meelis; Elling, Tõnis; Talsma, Menno (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Käibemaks, mida kogutakse Eestis ja kõikides teistes EL-i liikmesriikides, on olemuselt tarbimise ja kulutuste maks. See tähendab, et selle maksu eesmärk on mõjutada tarbimist liikmesriikides ja et seda realiseeritakse ...
  • Käibemaks I osa : Loengukonspekt 

   Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Õppevahend on järg 2006. a ilmunud õppevahendile Käibemaks I. Käibemaks, mida kogutakse Eestis ja kõikides teistes EL-i liikmesriikides, on olemuselt tarbimise ja kulutuste maks. See tähendab, et selle maksu eesmärk on ...
  • Käibemaks II 

   Ulmre, Ain; Laube, Meelis; Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Teemadeks on kauba import ja eksport ning nullmääraga maksustatavad teenused. Juttu tuleb impordi ja ekspordi üldmõistetest ning eranditest. Samuti puudutatakse kaupade ja teenuste nullprotsendilist maksumäära ning ...
  • Käibemaks II 

   Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Õppevahend on järg 2006. a ilmunud õppevahendile Käibemaks II. Teemadeks on kauba import ja eksport ning nullmääraga maksustatavad teenused. Juttu tuleb impordi ja ekspordi üldmõistetest ning eranditest. Samuti puudutatakse ...
  • Maksukorraldus 

   Lillemets, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Maksukorraldus õppeainena on aluseks stuudiumi erialaste teadmiste omandamiseks ning on tihedalt seotud majanduse, õiguse ja raamatupidamisliku maksuarvestusega. Õppematerjali saab kasutada loengutes õppevahendina ning ...
  • Maksuvõlgade sissenõudmine : üldmenetlus : õpik mittejuristidele 

   Randlane, Kelly (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   See raamat koondab maksuvõlgade sissenõudmise õiguslikud alused, sissenõudmise protsessi tervikuna ja valdkonna peamised probleemid. Kirjutamisel on jälgitud maksuvõla elutsüklit ehk sissenõudmise protsessi loogikat nõude ...
  • Maksuvõlgade sundtäitmine 

   Lillemets, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Loengukonspektis annab autor ülevaate maksuhalduri pädevusest maksuvõlgade sissenõudjana kui Maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ühest põhikohustusest. Maksuhalduri volitused maksuvõlgade sissenõudmisel ja ...
  • Raamatupidamine I 

   Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Raamatu esimene on osa on keskendunud raamatupidamise tähtsamatele aspektidele.
  • Raamatupidamine II 

   Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Raamatu teine osa on keskendunud ettevõtte raamatupidamisele.
  • Riigiasutuste majandamine 

   Karlson, Fred (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Käesolev õppematerjal on loodud kasutamiseks kõrgharidust omandavatele riigiametnikele, aga ka kõigile teistele, kellele riigisektori majandus huvi pakub. Selle koostamisel on arvesse võetud hetkelist olukorda Eesti ...
  • Strateegilise kauba ekspordikontroll 

   Pärnsalu, Tuuli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Käesolev käsiraamat on esimene eesti keeles ilmuv trükiteos strateegilise kauba ekspordikontrollist. Raamat on mõeldud kõigile, kel huvi või vajadust seda valdkonda tundma õppida. Eelkõige on raamat ette nähtud õppematerjaliks ...
  • Tulumaks 

   Tammert, Paul (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Käesoleva kursuse käigus käsitleme tulumaksu ja selle rakendamisega kaasnevaid küsimusi.