Show simple item record

dc.contributor.authorLillemets, Kerly
dc.date.accessioned2018-01-04T09:00:47Z
dc.date.available2018-01-04T09:00:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2009
dc.description1.Sissejuhatus õppeainesse ; 2.Maksuvõla sundtäitmine ; 3.Tasumata maksusmmalt arvestatav intress ; 4.Maksuvõla tasumise ajatamine ; 5.Maksuhalduri täitetoimingud ; 6.Täitemenetlus ; 7.Pankrotimenetlus ; 8.Likvideerimismenetlus ; 9.Sunnivahendite rakendamine mitterahaliste kohustutste täitmise tagamiseks ; 10.Maksuõigussuhte lõppemine ; 11.Vastutus võõra maksukohustuse eest ; 12.Vastusotsus ; 13.Situatsiooniülesandedet_EE
dc.description.abstractLoengukonspektis annab autor ülevaate maksuhalduri pädevusest maksuvõlgade sissenõudjana kui Maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ühest põhikohustusest. Maksuhalduri volitused maksuvõlgade sissenõudmisel ja täitetoimingute sooritamisel on rangelt piiritletud ning maksumenetluses kehtivate haldusmenetluse üldpõhimõtete kohaselt peab olema tagatud aus menetlus ja maksumaksja kui nõrgem pool peab olema kaitstud maksuhalduri omavoli eest. Maksuhalduri kohustus on menetlus läbi viia maksumaksja jaoks võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt. Maksuhalduri kohustuseks on maksumenetluses vältida liigseid kulutusi ja ebamugavusi maksumaksja jaoks ning maksumaksja õiguste piiramine ja temale kohustuste panemine võib toimuda vaid sellisel määral, mis on vastavuses taotletava eesmärgiga. Sellest tulenevalt on maksumaksja kaitseks sätestatud maksuhalduri kohustus enne maksuvõlgade sundtäitmist anda võlgnikule võimalus täita oma kohustusi vabatahtlikult.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectsunnirahaet_EE
dc.subjectmaksuvõladet_EE
dc.subjectõigusrikkumisedet_EE
dc.subjectmaksuametnikudet_EE
dc.subjectmaksukuriteodet_EE
dc.subjectmaksuõiguset_EE
dc.titleMaksuvõlgade sundtäitmineet_EE
dc.typeBooket_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record