Süsteemi kasutajad, kes sisselogimisel saavad dokumenti näha.

Logimine

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Korrakaitseseadus : kommenteeritud väljaanne

This email address is used for sending the document.