Now showing items 1-1 of 1

    • Finantskolledži Toimetised 1/2021 (4) 

      Güldenkoh, Maret (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Selles töös kirjeldatakse ja selgitatakse Eesti raamatupidamiskohustuslase raamatupidamisarvestuses kauba ja kaubaga kaasneva maksukohustise kirjendamise põhimõtteid näidete põhjal. kaubaga kaasneva maksukohustise ...