Now showing items 21-24 of 24

  • Finantskolledži Toimetised 2/2021 (5) 

   Schmuul, Eliise (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Töö uurimisprobleemiks oli küsimus, kuidas saavutada mõistlik tasakaal andmekaitse normide ja avaliku huvi vahel isikuandmete töötlemisel. Uurimisprobleemi lahendamiseks tõstatati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised ...
  • Finantskolledži Toimetised 1/2022 (6) 

   Udde, Hannes (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   Toimetistes antakse ülevaade ühiselt maksusoodustuste deklareerimisest Eestis. Suurem tähelepanu on pööratud kehtivale tulumaksuseadusele, mille alusel ei saa abikaasad enam ühist tuludeklaratsiooni esitada. Peamine fookus ...
  • Proceedings Estonian Academy of Security Sciences, 21: Changing global security architecture 

   Kask, Kristjan, kaasautor; Huotari, Vesa, kaasautor; Hauser, Gunther, kaasautor; Olech, Aleksander, kaasautor; Balog, Péter, kaasautor; Savimaa, Raul, peatoimetaja; Rätsepp Triin, toimetaja; Vanamölder, Lauri, toimetaja; Taylor, Mark, keeletoimetaja; Garshnek, Jan, kujundaja (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   It is our great pleasure to introduce the current and twenty-first issue of the Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences. The Proceedings publishes articles and studies which are predominantly focused on ...
  • Finantskolledži Toimetised 2/2022 (7) 

   Kuuse, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2022-11)
   Tehnoloogia arengul ja sotsiaalmeedia populaarsuse kasvul on olnud märkimisväärne mõju finantsturgudele, mis on loonud mitmeid uusi rahastamisvõimalusi erinevateks ettevõtmisteks. Viimastel aastatel on palju tähelepanu ...