Now showing items 1-3 of 3

  • Kliendipõhine avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess 

   Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Avalik-õiguslikud rahalised nõuded on üldistatuna oma sisult sarnased – tasu avalik-õigusliku teenuse, kauba eest või trahv õigusaktides kehtestatud reeglite rikkumise eest. Olenemata nõude sisust ja selle ...
  • Maksuvõla tasumise ajatamine 

   Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt kirjeldab maksuvõla ajatamise protsessi, ajatamise tingimusi ning mida ajatamine endaga kaasa toob.
  • Tagastusnõude arestimine 

   Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: Kui küsida "keskmiselt" gümnaasiumi lõpetajalt, et mida tema või tema vanemad on saanud riigilt maksude tasumise tulemusena, on vastuseks enamasti, et on saanud tulumaksu riigilt tagasi. Enammakstud tulumaks, ...