Recent Submissions

 • Test video 

  test, test (2016)
 • Magistritööde retsenseerimine 

  Loik, Ramon; Link, Marek; Uulimaa-Margus, Ulvi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Lühikirjeldus: Tutvustada Sisekaitseakadeemia magistritööde retsensentidele magistritööde väljundipõhise hindamise alusmetoodikaid.
 • Haldusorganid, koostöö ja järelevalve 

  Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärgiks on selgitada peamiselt riigi ja KOV üksuste, aga ka teiste juriidilistest isikutest haldusekandjate tegevust läbi nende organite ning organite tegevust läbi nendega seotud inimeste ...
 • Dokumendi vormindamine tarkvaras Microsoft Word 2010 

  Pajunurm, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk: Kujundada üliõpilasel teadmised õpilastööde koostamise ja vormistamise nõuetest ning toetada tööde vormistamisel Microsoft Word (2010) tarkvara kasutamisel. Õpiväljundid: Oskab ...
 • Sporditraumade ennetamine 

  Mõnnakmäe, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Selgitada liigutustegevusega kaasnevaid ohtusid ning neid ennetavat käitumist. Tutvustada traumade puhul vajalikku teipimist ja võtteid kiiremaks taastumiseks hüppeliigese näitel.
 • Kehalised katsed 

  Jalakas, Epp (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: tutvuda Sisekaitseakadeemia sisseastujatele, erinevate kolledžite õppuritele ning vilistlastele kehtivate ametkondlike kehaliste katsete nõuetega ja spordisüsteemiga, õppida katsete üksikalade sooritamise ...
 • Jõu kasutamine 

  Kulbin, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õppematerjal on tunnis läbitud teemade täiendamiseks, võimaldades ülevaate: Tunnis läbitud teemade õigetest sooritustest. Õppematerjali iseseisvaks harjutamiseks on vajalik eelnevalt osaleda praktilistes ...
 • Teadustöö eetilised aspektid 

  Järvet, Shvea; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Teadustöö eetiliste aspektide selgitamine, teadustöö eetiliste näidete esitlemine, illustreerimine ja juhiste andmine, kuidas vältida teadustöö kirjutamisel eetiliste nõuete vastu eksimist.
 • Haldusmenetlustoimik (menetluse algusest haldusakti koostamiseni) 

  Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Käesolev õpiobjekt sisaldab põhilisi samme, mida haldusorgan astub hakates ette valmistama haldusakti (HMS § 51), seda vormistama ja lõpuks isikule teatavaks tegema.
 • Enesekaitse Õppevideo I 

  Kulbin, Jüri; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Iseseisev harjutamine on enesekaitse kursusel oluliseks eelduseks edukaks kursuse lõpetamiseks. Tunnis läbitavad teemad annavad eelkõige ülevaate erinevatest harjutustest, harjutusaeg on kvaliteetse tulemuse ...
 • Suuremad usundid ja usundipõhine käitumine 

  Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  E-õpiobjekt annab ülevaate suurematest usunditest ning usundipõhisest käitumisest. Lisaks arutletakse, mida tähendab sõna kultuur ja kas religiooni võib pidada kultuuri üheks osaks. Lisaks leiab lugeja erinevaid ...
 • Enesekaitse õppevideod II 

  Kulbin, Jüri; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Iseseisev harjutamine on enesekaitse kursusel oluliseks eelduseks edukaks kursuse lõpetamiseks. Tunnis läbitavad teemad annavad eelkõige ülevaate erinevatest harjutustest, harjutusaeg on kvaliteetse tulemuse ...

View more