Now showing items 1-11 of 11

  • Kriminaalmenetluse lõpetamise menetlused 

   Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt käsitleb kriminaalmenetluse erinevaid lõpetamise aluseid.
  • Kohtueelse menetluse kokkuvõtte koostamine 

   Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt käsitleb kriminaalmenetluses kohtueelse menetluse kokkuvõtte koostamist.
  • Digitaalse jälitustoimingu koostamine 

   Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Esmalt digitaalse infosüsteemi tutvustamine, seejärel demovideo ning iseseisvad harjutused. Õppekava: Politsei eriala rakenduskõrgharidusõppe kompetentsipõhine õppekava Sihtrühm: Politseikadettid ja õppurid
  • Turvaline elukeskkond 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on arendada üliõpilaste kirjakeele oskust ning anda ülevaade piirkonnapolitseiniku töös ettetulevatest ning lahendamist vajavatest probleemidest.
  • Politsei külmrelva baastehnikad 

   Gavrijaseva, Aida; Kiveste, Raimo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õppematerjal „Politsei külmrelva baastehnikad“ on mõeldud abimaterjaliks iseseisval harjutamisel ning toetab õppetunni teema : „Politsei nui“ omandamist. Õppefilmi kasutamise eelduseks on õppetöös osalemine. ...
  • Teenistuspüstol "PM" 

   Kutser, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt on vajalik kadettide/ üliõpilastele interaktiivse iseseisva õppimisvõimaluse tagamiseks.Õpiobjekti saab kasutada Politsei- ja piirivalve õppekavas ning Korrektsiooni õppekavas. Samuti abimaterjalina ...
  • Turvakoostöö olemus, vormid ning siht- ja sidusrühmade analüüs 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Kursus sisaldab teoreetilisi materjale (süüteoennetus, piirkondlik politseitöö, kogukonnakeskne politseitöö, koostöö mõiste ja olemus, sihtrühmad, sidusrühmad) ja praktilisi ülesandeid.
  • Tubakaseaduse sätete kohaldamine alaealisele 

   Vanaisak, Ülle; Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Materjal on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži õppuritele ainetes Korrakaitseõigus,Politsei järelevalvemenetlus, Noorsoopolitsei töö korraldus ning on omandatav nii iseseisvalt ...
  • Kinnipidamisasutuste struktuur 

   Kilk, Karla (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Põhigruppidena nelja tüüpi spetsialiseeritud kinnipidamisasutuste tegevusalused politsei teostatavaks haldus- või süüteomenetluseks või karistuste täideviimiseks. Politsei ja Piirivalveameti lühiajaliste ...
  • Märulipolitsei varustus ja riietumine 

   Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lühikirjeldus: Kujundada Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidel teadmised Eesti politsei märulipolitseist ja anda ülevaade massiliste korratuste ajal kasutatavast varustusest.
  • Kriisireguleerimine koostöös relvajõududega 

   Kirsimägi, Silvia; Saar, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lühikirjeldus: õpiobjekt annab ülevaate kaitsejõudude kasutamise õiguslikest alustest ja tingimustest