Now showing items 1-20 of 28

  • Karistusõiguse üldosa I 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: Omandatakse teadmised karistusõiguse üldosa1.-3. peatükist. Õpe toimub vide- audioloenute abil, enesekontrolli testide, lünktestide ja kohtulahendite abil ning lahendatakse kaasuste lahendamisega.
  • Forensic Science 

   Leibur, Epp (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: Sündmuskoha vaatlust käsitleva sõnavara tutvustamine
  • Karistusõiguse üldosa III 

   Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: antakse ülevaade karistusõiguse üldosast, käsitletakse karistuse liike ja määrasid, lisakaristusi, karistuse asendamist jm. Õpet toetatakse audiovisuaalselt, on mõtlemisülesanded, testid, mõistekaardi ...
  • Karistusõiguse üldosa II 

   Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lühikirjeldus: Antakse ülevaade süüteost, selle kooosseisust, õigusvastasust välistavatest asjaoludest ning süüpõhimõttest. Materjali toetab videoloeng, õppur saab lahendada erinevaid mõtlemisülesandeid
  • Noorsoopolitsei töö korraldus 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Üliõpilane omandab interaktiivse õpiobjekti kaudu aine noorsoopolitsei töö korralduse sisu
  • Kriminoloogia ja viktimoloogia 

   Traat, Uno (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Eesmärk: Aine annab ülevaate kuritegude põhjustest, selle levimusest ja kuriteo ohvriks sattumisest. Kursul hõlmab 10 loengut ja seminari.
  • Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid 

   Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate kaasaja erinevatest õpiteooriatest ja nende peamistest esindajatest. Lisaks leiab lugeja erinevaid illustreerivaid pilte, lühivideosid ning viiteid lisalugemiseks.
  • Kriminaalmenetluse lõpetamise menetlused 

   Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt käsitleb kriminaalmenetluse erinevaid lõpetamise aluseid.
  • Kohtueelse menetluse kokkuvõtte koostamine 

   Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt käsitleb kriminaalmenetluses kohtueelse menetluse kokkuvõtte koostamist.
  • Digitaalse jälitustoimingu koostamine 

   Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lühikirjeldus: Esmalt digitaalse infosüsteemi tutvustamine, seejärel demovideo ning iseseisvad harjutused. Õppekava: Politsei eriala rakenduskõrgharidusõppe kompetentsipõhine õppekava Sihtrühm: Politseikadettid ja õppurid
  • Turvaline elukeskkond 

   Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on arendada üliõpilaste kirjakeele oskust ning anda ülevaade piirkonnapolitseiniku töös ettetulevatest ning lahendamist vajavatest probleemidest.
  • Politsei külmrelva baastehnikad 

   Gavrijaseva, Aida; Kiveste, Raimo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õppematerjal „Politsei külmrelva baastehnikad“ on mõeldud abimaterjaliks iseseisval harjutamisel ning toetab õppetunni teema : „Politsei nui“ omandamist. Õppefilmi kasutamise eelduseks on õppetöös osalemine. ...
  • Orienteerumine 

   Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse orienteerumise aluseid ja tegevusi orienteerudes
  • Prüm (otsus ja leping) ja piiriülene koostöö 

   Reinek, Heigo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: E-õpiobjekt võimaldab üliõpilasel iseseisvalt omandada üldised teadmised ja oskused Prümi otsuse ja lepingu erisustest, mis hiljem kinnistatakse seminaril. Materjal hõlmab ühte osa ainest "Piiriülene ...
  • Teenistuspüstol "PM" 

   Kutser, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt on vajalik kadettide/ üliõpilastele interaktiivse iseseisva õppimisvõimaluse tagamiseks.Õpiobjekti saab kasutada Politsei- ja piirivalve õppekavas ning Korrektsiooni õppekavas. Samuti abimaterjalina ...
  • Kriminaalpreventsioon 

   Traat, Uno (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Kriminaalpreventsioon e. õppeaine, mis käsitleb kuritegude ennetamist, tõkestamist ja vältimist.
  • Erinevate õppemeetodite rakendamisvõimalused täiskasvanute koolitamisel 

   Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate, mida loetakse õppimiseks ning kuidas erineb täiskasvanute õppimine laste õppimisest. Saame teada, kas vanemad inimesed on võimelised õppima ja kuidas toimub nende õppimine.
  • Topograafilise kaardi kasutamine 

   Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse topograafilist kaarti, tema elemente ja nende kasutamise võimalusi.
  • Teenistuskoerte kasutamine politsei ja piirivalveteenistuses 

   Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Materjal annab lihtsustatud ülevaate teenistuskoerte hankimisest, koolitamisest, liikidest ja nende võimekusest erinevaid teenistuslikke ülesandeid lahendada.
  • Turvakoostöö olemus, vormid ning siht- ja sidusrühmade analüüs 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Kursus sisaldab teoreetilisi materjale (süüteoennetus, piirkondlik politseitöö, kogukonnakeskne politseitöö, koostöö mõiste ja olemus, sihtrühmad, sidusrühmad) ja praktilisi ülesandeid.