Now showing items 1-1 of 1

    • Kliendipõhine avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmise protsess 

      Randlane, Kerly; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Lühikirjeldus: Avalik-õiguslikud rahalised nõuded on üldistatuna oma sisult sarnased – tasu avalik-õigusliku teenuse, kauba eest või trahv õigusaktides kehtestatud reeglite rikkumise eest. Olenemata nõude sisust ja selle ...