Now showing items 1-1 of 1

    • Tubakaseaduse sätete kohaldamine alaealisele 

      Vanaisak, Ülle; Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Lühikirjeldus: Materjal on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži õppuritele ainetes Korrakaitseõigus,Politsei järelevalvemenetlus, Noorsoopolitsei töö korraldus ning on omandatav nii iseseisvalt ...