Now showing items 1-2 of 2

  • Lääne-Eesti Päästekeskuse võimekus ja võimalused reageerimisel väikesaartele päästetöödeks 

   Osa, Janno (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö aktuaalsus tuleneb väikesaarte elanikkonna ja külastatavuse kasvust, mis omakorda suurendab ka päästeteenuse kättesaadavuse vajadust väikesaartel. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida Lääne-Eesti Päästekeskuse võimekust ...
  • Sadamateenuste käibemaksuga maksustamine 

   Vorontsova, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk analüüsida sadamateenuste maksustamist Eestis. Selleks, et saavutada lõputöö eesmärki, on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu olemusest. 2. Antakse ülevaade teenuse ...