Now showing items 1-1 of 1

    • Süsinikdioksiidimaks versus elektriaktsiis 

      Lipp, Aet (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Antud lõputöö ülesandeks oli hinnangu andmine, kas Eestis rakendust leidnud elektriaktsiis on parim lahendus looduskeskkonna säästmiseks ja kas see soodustab energiakasutuse efektiivsuse kasvu või oleks nimetatud ...