Now showing items 1-1 of 1

    • Eesti politsei välismissioonidel 

      Helmdorf, Jaan (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Lõputöös antakse ülevaade politsei välismissioonidest, vaadeldes kuidas toimub rahvusvaheline tsiviilkriiside ohjamine. Eesti osalemine rahvusvahelistes tsiviilkriiside ohjamises. Ülevaade valdkonda reguleerivatest ...