Now showing items 1-3 of 3

  • Jootraha tuluna deklareerimise võimalused Eestis toitlustusasutuste näitel 

   Reesna, Gerli (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Toitlustusasutustes jäetakse hea teeninduse eest sageli jootraha. Riigil jääb seetõttu saamata maksutulu, mis on riigi üheks peamiseks tuluallikaks. Jootraha jätmisel on tegemist rahaga, mida füüsilise isiku poolt ei ...
  • Raharingluse kajastus Eesti maksuvõlglaste majandusaasta aruannetes 

   Hansar, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti maksuvõlglaste raharingluse kajastus majandusaasta aruannetes. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade juriidilise isiku likviidsemast varast ja raamatupidamiskohustuslase ...
  • Tarbijate rahulolu viipemakse kaartidega 

   Küts, Kristel (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada tarbijate rahulolu viipemakse kaartidega maksmisel. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti teemakohast teadus- ja erialast kirjandust raha kui maksevahendi kohta sh viipekaartide teket ...