Now showing items 1-1 of 1

    • Radioaktiivsete kaupade tollikontrolli probleemid 

      Kuzina, Irina (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Lõputöö uurimisprobleemiks on asjaolu, et tolliametnike töö ja erinevate ametkondade vaheline koostöö kiirgusallika avastamisel piiril ei ole üheselt reguleeritud ning seetõttu võib kannatada MTA poolt läbiviidava ...