Now showing items 1-1 of 1

    • Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu tegevus aastatel 1923–1940 

      Sirendi, Margo (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas kirjeldatakse Eesti Vabariigi ohvitseridekogude loomist ja tegevust ülevaatlikult. Teises osas käsitletakse Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu loomist ja arengut aastatel 1923–1932. ...