Now showing items 1-1 of 1

    • Kaudse maksustamise ja majanduskasvu vahelised seosed 

      Kamenik, Merili (Sisekaitseakadeemia, 2016)
      Töö eesmärgiks on välja selgitada seos kaudsete maksude ja majanduskasvu vahel Euroopas. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade otseste ja kaudsete maksude erinevusest. 2. Anda ...