Now showing items 1-2 of 2

  • Importivate ettevõtete käibemaksukoormuse analüüs 

   Paeoja, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: vaadelda käibemaksukoormuse tähendust ettevõtetele majanduslikust ja õiguslikust aspektist; hinnata ja uurida missuguste importivate ettevõtetele on 1. jaanuarist 2008 jõustunud käibemaksuseaduse § 38 ...
  • Tollivõla järelkandega seotud probleeme 

   Hilimon, Merli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö uurimisvaldkonnast jäetakse välja tollivõla järelkanded, mida tehakse juhul, kui tollivõlg on tekkinud deklaratsiooni esitamata. Seega keskendub töö üksnes deklareeritud valeandmete korrigeerimisega seotud võimalikele ...