Now showing items 1-1 of 1

    • Immateriaalse vara hind ja selle kajastamine finantsarvestuses 

      Klimov, Terje (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Töö põhieesmärgiks on uurida, kuidas kujuneb firmaväärtus ja selleks on kasutatud 2005.aastal muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendit RTJ 11, mis on viidud kooskõlla uue rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IFRS ...