Now showing items 1-1 of 1

    • Eesti sisejulgeolekupoliitikas osalevate huvigruppide mõjukus 

      Mihkelson, Heiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Magistritöö eesmärk on määrata Eesti sisejulgeolekupoliitikas osalevate huvigruppide mõjukus. Magistritöö on empiiriline uurimus, milles eesmärgi saavutamiseks on kasutatud ülevaateuurimuse strateegiat. Andmekogumise ...