Now showing items 1-3 of 3

  • Eesti Päästemeeskonna rahvusvahelise humanitaarpartnerluse moodulite siseriiklik rakendamine 

   Eberg, Enn (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Töö koostaja eesmärgiks on anda ülevaade ja analüüsida rahvusvahelise humanitaarpartnerluse (ihp) raames välisriikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele antava abi kontseptsioonile (tehniliste moodulite ja teenuste) ...
  • Humanitaarabioperatsioonid 

   Raidma, Mati; Teder, Gert; Parts, Argo; Raidma, Kristi (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käsiraamat on üles ehitatud humanitaarabioperatsiooni tegevuste ajalise kulgemise põhjal. Alustatakse organisatsiooni valmisoleku saavutamisest ning humanitaarabiprojekti koostamisest ning lõpetatakse projekti elluviimise, ...
  • Koolitusmudel Eesti päästemeeskonna otsingu- ja päästerühmale 

   Ivanov, Pavel (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärkideks on: Uurida ja võrrelda humanitaarabi osutamisega ja koordineerimisega tegelevate juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide (ÜRO, EL, NATO) koolituskavasid ja koostada neile tuginedes Eesti Päästemeeskonna ...