Now showing items 1-2 of 2

  • Eraõiguslike juriidiliste isikute hoolsuskohustus tegeliku kasusaaja andmete esitamise näitel 

   Savitševa, Jelena (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö aktuaalsus on tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, 20. mai 2015 (rahapesu tõkestamise neljanda direktiivi) muudatusest, mis võttis Euroopa õigusesse üle FATF. Selle alusel võeti vastu ...
  • Hoolsuskohustus sisendkäibemaksu mahaarvamisel 

   Mällo, Merlin (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö on aktuaalne põhjusel, et vaidlusi selle üle, millistel tingimustel on ettevõtjal õigus sisendkäibemaksu mahaarvata, tekib pidevalt juurde. Viimased selleteemalised kohtuvaidlused on toimunud 2017. aasta lõpus. Lõputöö ...