Now showing items 1-1 of 1

    • Samasooliste seksuaalse ahistamise olemus ja avaldumine vanglas 

      Metsar, Pille (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Lõputöö eesmärgiks on avada vanglates esineva kinnipeetavate vahelise seksuaalse ahistamise olemust, samuti uurida, kas seksuaalne ahistamine on probleemne nähtus eesti vanglates ning teha ettepanekuid tuginedes uurimuse ...