Now showing items 1-1 of 1

    • Politsei pädevuse probleeme politsei ja piirivalve seaduses 2010. aastal 

      Luigelaht, Kaja (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida, milline on politseiametniku ja kadeti pädevus sekkuda politsei järelevalve raames korrarikkumisse väljaspool prefektuuri tööpiirkonda ehk ruumilist välispädevust ja väljaspool tööaega ...