Now showing items 1-5 of 5

  • Andmeesitusest tulenev halduskoormuse muutus ettevõtjale 

   Raun, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk oli selgitada välja andmeesitusest tulenev halduskoormuse muutus mikro- ja väikeettevõtjale. Lõputöö eesmärk täideti läbi intervjuude ja ettevõtjate küsitluse. Selgitatati välja ettevõtjate tunnetuslik pool ...
  • Ettevõtjate halduskoormus maksuvaba tulu arvestamisel Eestis 2018. aastal 

   Lellep, Merili (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö teema on aktuaalne, kuna Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse muudatuse, millega hakkas alates 2018. aasta esimesest jaanuarist kehtima maksuvaba tulu kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus. Lõputöö ...
  • Haldusakti kättetoimetamise probleemid Eesti maksuõiguses 

   Kibuspu, Karin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Töö on aktuaalne, sest Maksu- ja Tolliametil on plaanis vähendada kliendi halduskoormust ja sealjuures hoida kulusid kokku. Nimelt halduskoormuse optimaalne tasekliendi jaoks tuleb saavutada nii, et ametnikud ülesandeid ...
  • Käibemaksudeklaratsiooni lisaga seotud halduskorrmus 

   Zahkna, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärk on hinnata ühe ettevõtte käibemaksudeklaratsiooni lisa täitmisega kaasnevat halduskoormust. Lõputöö ülesehituses on käsitlevate teemade jaotused paigutatud kahte peatükki, millest esimene sisaldab maksusüsteemi ...
  • Raamatupidamisarvestuse lihtsustamine 

   Kukk, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida raamatupidamisarvestuse lihtsustamist. Lõputöö koosneb kahest peatükist, mis omakorda on jaotatud kaheks alapeatükiks. Uurimismeetoditena kasutatakse kvalitatiivset ja kvantitatiivset ...