Now showing items 1-5 of 5

  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine Eesti ja Soome näitel 

   Sorgus, Terje (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna aastast 2008 on Euroopa Liidus käsil täpsustav arutelu direktiivi finantsteenuste regulatsiooni osas. Finantsteenuste maksustamist puudutavas regulatsioonis esineb probleeme, millest antakse ülevaade ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamise probleemid Euroopa Liidus 

   Lepasaar, Helli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidus on käsil Nõukodu Direktiivi 2006/112/EÜ muudatuste planeerimine finantsteenuste käibemaksustamist puudutava regulatsiooni osas. Euroopa Komisjoni töögrupis on käimas finantsteenuseid ...
  • Finantsteenuste käibemaksuga maksustamise võrdlev analüüs Euroopa Liidu, Kanada ja Uus-Meremaa näitel 

   Žukova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Teema on aktuaalne, kuna finantsteenuste maksustamist on Euroopa Liidus juba mitme aasta jooksul püütud teha selgemaks. Euroopa Komisjon tegi 2008. aastal Euroopa Nõukogule ettepaneku võtta vastu uus direktiiv ning muuta ...
  • Investeerimisfondide valitsemise käibemaksuga maksustamine 

   Igav, Maarja-Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö teema on aktuaalne, sest maksuvabastus põhjustab käibemaksu kumuleerumist. Finantsteenuste osutajad ei saa sisendkäibemaksu maha arvata. Teenuse osutajatest on saanud lõpptarbijad, kes kannavad käibemaksu kulu. See on ...
  • Kombineeritud käive finantsteenuste vallas 

   Nurklik, Rivo (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö eesmärk on analüüsida finantsteenuste kombineeritud käibega seotud probleeme Euroopa Liidus. Uurimismeetodina kasutatakse töös analüütilist ja võrdlevat meetodit. Autor analüüsis Euroopa Kohtu seisukohti kombineeritud ...