Now showing items 1-1 of 1

    • Finantsteenuste maksustamine Euroopa Liidus ja muus maailmas 

      Konts, Lii (Sisekaitseakadeemia, 2016)
      Töö eesmärk on analüüsida erinevate riikide kogemust ja praktikat finantsteenuste maksustamisel. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu mõistest ja olemusest. 2. ...