Now showing items 1-3 of 3

  • Finantsanalüüsi koostamisega seotud probleemid 

   Vovk, Inna (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Tööd iseloomustavad järgmised märksõnad: finantsanalüüs, finantsanalüüsi koostamine, probleemid, finantsjuhtimine, finantsanalüüsi tulemuste usaldusväärsus, rahandussuhtarvud. Käesolev töö koosneb teoreetilisest ja ...
  • Finantsplaneerimine FINMEK OÜ näitel 

   Filatova, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Töö eesmärk on analüüsida finantsplaneerimist FINMEK OÜ 2005-2009 näitel. Lõputöös on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade finantsplaneerimise teoreetilisest põhjendusest. 2. Analüüsida FINMEK OÜ ...
  • Majandusaasta aruande analüüs AS Baltika näitel 

   Mäeots, Deniss (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida, kellele ja miks on vaja ettevõtte majandusaasta aruannet. Käsitletakse majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid ja arvestusmeetodeid. Antakse ülevaade rahavoogude- ja kasumiaruande ...