Now showing items 1-1 of 1

    • Kindlustandev majandusaasta aruande ülevaatuse audiitorteenus 

      Kurenkova, Anastassia (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Läbi on viidud küsimustik vandeaudiitorite ja ettevõtjatega ning analüüsitakse ülevaatuse läbinud majandusaasta aruannete esitajate andmeid. Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja majandusaasta aruande ülevaatuse audiitorteenuse ...