Now showing items 1-1 of 1

    • Polügraafi kasutamine luures (USA ja Venemaa näitel) 

      Kirjušetškina, Aleksandra (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Käesoleva töö uurimisobjektiks on polügraafi kasutamise otstarbekus luures töötavate inimeste usaldusväärsuse hindamiseks. Töö eesmärgiks on käsitleda ja analüüsida polügraafi kasutamist luures Ameerika Ühendriikides ...