Now showing items 1-2 of 2

  • Päästejuhised veepäästetöödel 

   Vainjärv, Ando (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Õnnetuste tekkepõhjusest olenemata peavad päästjad kohe ja professionaalselt reageerima, sest vee peal võib situatsioon väga kiiresti muutuda. Iga vale otsus võib saada saatuslikuks nii kannatanutele kui ka päästjatele. ...
  • Pinnaltpääste võimekusega komandode riskipõhine paiknemine 

   Vainjärv, Ando (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Statistika näitab, et uppunute arv Eestis on suur. Kuid uppumised moodustavad ainult teatud osa kõigist veeõnnetustest. Veeõnnetusest pääsemine on seotud väga erinevate teguritega. Üks tegur on aeg. Kui kiirelt jõuab abi ...