Now showing items 1-1 of 1

    • Kiiruskaamerate mõju liiklusohutusele Tallinna-Tartu maanteel 

      Draba, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Magistritöös käsitletav probleem seisneb kiiruskaamerate mõju hindamises liiklusohutusele Tallinna-Tartu maanteel. Töö eesmärk on selgitada välja kiiruskaamerate mõju liiklusohutusele Tallinna-Tartu maanteel ning esitada ...