Now showing items 1-1 of 1

    • Kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtted ja maksustamine 

      Vadi, Sirkka-Leena (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Kinnisvarainvesteeringute bilansis kajastamist reguleerib Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 6. Selle kohaselt on kinnisvarainvesteering selline kinnisvaraobjekt, mida raamatupidamiskohustuslane hoiab eelkõige renditulu ...