Now showing items 1-1 of 1

    • Kasutatud kauba edasimüügi erikord 

      Vaalmäe, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2016)
      Töö eesmärk on analüüsida kasutatud kauba edasimüügi erikorra rakendamist Eestis. Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 1. Antakse ülevaade käibemaksu mõistest ja olemusest. 2. Antakse ...