Now showing items 1-1 of 1

    • Kohaliku omavalitsuse äriühingu politiseerumine kui korruptsioonirisk 

      Plaado, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Magistritöö eesmärgiks on tuvastada Eestis kohaliku omavalitsuse äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmete politiseerumine ning politiseerituse seos poliitilise korruptsiooni tekkimise riskina. Tegemist on empiirilise uurimusega, ...